Om oss

Kappex ser det viktiga med en god kostnadskontroll och hållbara affärer! 
Kappex har som ambition att kunna erbjuda alla företag möjligheten till en effektivare och mer lönsam inköpsprocess. Vi är övertygade om att våra kunder vänder sig till oss eftersom vi, likt de värderar varje människa bakom medarbetaren. Därmed tillåts den enskilde medarbetaren fokusera på sitt faktiska uppdrag medan vi sköter miljön runtomkring. Vi skapar tillit genom vår leverans och hanterar förtroendet från våra kunder med största engagemang.

Hur startades Kappex? 

Många leverantörer, lika många fakturor och väldigt svårt att hålla koll på inköpskanalerna och dess kostnader. Kappex skapades för att kunna erbjuda helhet i leveransen utav samtliga köpta tjänster och på så sätt förenkla arbetssättet hos samtliga företag, stora som små.  Med många års erfarenhet utav affärsutveckling och försäljning hos större företag såg vi att det fanns en efterfrågan utav ett bolag som kunde erbjuda den typ utav lösning som Kappex levererar. 

 

www.kappex.se